Silicon carbide bonding for high temperatures resistant joints,Lipirea îmbinǎrilor rezistente la temperaturi înalte utilizând carburile de siliciu Academic Article uri icon