AMIA ... Annual Symposium proceedings / AMIA Symposium. AMIA Symposium Journal uri icon