רמות 3: אתר קטור מהתרבות הקדם-ע'אסולית בצפון אגן באר שבע/Ramot 3: A Pre-Ghassulian Open-Air Site in the Northern Be'er Sheva'Basin Academic Article uri icon