רמות 6-אתר קבורה בגבעות גורל שבצפון בקעת באר שבע/Ramot 6-A Burial Site in the Goral Hills, in the Northern Be'er Sheva'Valley Academic Article uri icon

publication date

  • January 1, 2004