Surgical laparoscopy, endoscopy & percutaneous techniques Journal uri icon