placeholder image
Publications in VIVO
 

Badalian, L O

selected publications

  • academic article

    • [Epilepsy and pregnancy (a review)]Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova / Ministerstvo zdravookhraneniia i meditsinskoi promyshlennosti Rossiiskoi Federatsii, Vserossiiskoe obshchestvo nevrologov [i] Vserossiiskoe obshchestvo psikhiatrov.  93:90-3. 1993