Preparation and characterization of Al2O3 hollow fiber membranes L. Jiansheng, W. Lianjun, H. Yanxia, L. Xiaodong and S. Xiuyun (Nanjing, PR China)......................... Academic Article uri icon

publication date

  • January 1, 2005